ROSKILDE NORD BOLIGSELSKAB

Boligselskabet

Formand for boligorganisationen:     Leif Tingvad 

Hjemstedskommune:                      Roskilde 

 

 

207 Almene familieboliger

  32 Ældreboliger

  28 Ungdomsboliger

 

 

267 Lejemål i alt.

 

 

                                                      

                                                       Baunehøjparken

                                                       Afdelingsnr.:             2601-7

                                                       Antal boliger:            106

 

 

 

 

                                                      

                                                       Mølleengen 

                                                       Afdelingsnr.:             2602-4

                                                       Antal boliger:            141

 

 

 

 

                                                       Sværdagergård

                                                       Afdelingsnr.:             2605-6

                                                       Antal boliger:            20

 

 

 

 

                                                       Tømmergården         

                                                       Afdelingsnr.:              2606-2          

                                                       Antal boliger               35

EJENDOMSKONTORER

 

Ejendomskontoret for

Baunehøjparken og Sværdagergård

 

Baunehøjparken 32 A

Mail: ejendomskontoret@4040.dk

 

Telefon:                   46 78 91 96,

Mobil:                       21 84 87 80

Kontortid:                 Mandag–fredag: 08.00-08.30

                                 mandag tillige: 17.00-18.00

Telefontid mobil:

KUN VIGTIGE OPKALD, UDENFOR KONTORTID 

                                 07.00-14.00 på hverdage.                                  fredag 07.00-12.00  

 

Driftsleder:               Peter Nielsen

 

_________________

 

 

Ejendomskontoret Mølleengen.

Mølleengen 64.

 

Telefon: 46 73 02 53

Mail: ejdkontor@live.dk

 

Ejendomsfunktionærer:

Niels Bay-Nielsen, Karsten Svendsen

 

Kontortid:      man—fre 8:30—09:00

                      Man 17:00—18:00

 

Formand for Organisations-bestyrelsen.

Leif Tingvad

Sværdagergård 14, 4040 Jyllinge.

 

Telefon: 69 600 900

Mobil: 20 63 62 77

E-mail: lti@kab-bolig.dk

Roskilde Nord Boligselskab har bebygget ”Tømmergården” med 35 lejemål som AlmenBolig+ rækkehuse.

 

Læs mere på Tømmergårdens hjemmeside.

Brug linket til venstre i menulinjen.

Eller klik på billedet herunder.

 

Derudover planlægges 60 studie og flygtningeboliger i Trekroner.

 

I Roskilde planlægges tillige ”Generationernes Byhus” på Musicon-grunden.

Opdateret 15-04-2016

Orientering om ændret praksis for udbetaling af boligstøtte

 

Kære beboere i Roskilde Nord Boligselskab

 

Udbetaling Danmark har ændret praksis i forhold til, at boligstøtte til beboere nu udbetales direkte til det enkelte boligselskab (Roskilde Nord Boligselskab), som kan modregne indtægten i den månedlige husleje.

Indbetaling af boligstøtten foregår dermed automatisk, og Roskilde Nord Boligselskab er altid sikret den del af huslejen, som boligstøtten udgør, også hvis huslejen ikke betales.

Udbetaling Danmark har orienteret om denne ændring, men bestyrelsen for Roskilde Nord Boligselskab har ønsket at supplere orienteringen med denne skrivelse.

 

Kort om Udbetaling Danmark

Udbetaling Danmark blev etableret i 2010 og drives af ATP i Hillerød. Ideen er at samle offentlige udbetalinger ét sted for at opnå effektiv og ensartet behandling af borgerne. I marts 2013 overtog Udbetaling Danmark ansvaret for fastsættelse og udbetaling af den individuelle boligstøtte (boligsikring og boligydelse).

 

Udbetaling Danmark trækker data om den enkelte almene bolig fra et centralt huslejeregister, kaldet Boligportalen. Den er oprettet i Landbyggefondens regi som en udbygning til det eksisterende register over alle almene boliger - www.DanmarkBolig.dk. Alle boligorganisationer skal indberette til Boligportalen.


Henvendelser skal rettes til Udbetaling Danmark

For den enkelte beboer betyder det, at henvendelser omkring boligstøtten ikke længere kan rettes til kommunen, men skal rettes til Udbetaling Danmark. Det gælder både ved ny ansøgning om boligstøtte og de løbende udbetalinger.

 

På Udbetaling Danmarks hjemmeside kan du finde mere information omkring boligstøtte. Her er den direkte adresse: https://www.borger.dk/Sider/Boligstoette-oversigt.aspx

 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen for Roskilde Nord Boligselskab

NÆR SKOV OG FJORD, I PAGT MED NATUREN

KAB`s repræsentantskab

Vedtægter, husordener og råderetskataloger kan hentes på ejendomskontorene.

 

Referater kan hentes på KABs hjemmeside.

 

KLIK HER

Kirsten Justesen

Baunehøjparken 44

 

klegaard@hotmail.com

H. C. Thigaard

Baunehøjparken 144

46 96 88 07 / 40 73 07 27

hct@4040.dk

 

Baunehøjparken

 

l

Connie Poulsen

Næstformand

Mølleengen 97

25 72 13 99

connievp1@yahoo.dk

Grete Andersen

Mølleengen 22

 46 73 24 17

g-e@andersen.mail.dk

Hanne Olesen

Mølleengen 24

22 27 29 30  

cbfo@4040.dk

Niels Bay-Nielsen

Mølleengen 64

 

 

H. C. Thigaard

Baunehøjparken 144

46 96 88 07 / 40 73 07 27

hct@4040.dk

Leif Tingvad

Sværdagergård 14

69 600 900 / 20 63 62 77

leif@tingvad.com

Lisbet Berthelin

Baunehøjparken 194

46 73 05 12

berthelin@4040.dk

Grete Andersen

Mølleengen 22

 

 

Leif Tingvad

Sværdagergård 14

69 600 900 / 20 63 62 77

leif@tingvad.com

Bettina Nielsen

Baunehøjparken 202

51 98 52 02

 

Maj-Britt Jørgensen

Baunehøjparken 112

46 78 91 74

maj@4040.dk

Kirsten Justesen

Baunehøjparken 44

 

klegaard@hotmail.com

Stinna Andersen

Mølleengen 71

81 71 15 29

stinna@outlook.com

Connie Andersen

Mølleengen 65

46 78 87 58

 

Ann Bachmann

Mølleengen

60 64 01 82

annbachmann3@hotmail.com

Jane Berg

Mølleengen 63

60 92 12 84

gjberg@live.dk

Hanne Mortensen

Sværdagergård 4

 

 

Organisationsbestyrelsen: Formand Leif Tingvad

Repræsentantskabet:

Kontaktpersoner til 4040.dk – Antenneforeningen af 1992

Kontaktperson til Jyllinge Kabel-tv Forening

Webredaktion

Suppleanter

 

Baunehøjparken

 

 

Jane Berg

Mølleengen 63

60 92 12 84

gjberg@live.dk

Hanne Mortensen

Sværdagergård 4

 

 

Leif Tingvad

Sværdagergård 14

69 600 900/20 63 62 77

leif@tingvad.com

Connie Poulsen

Mølleengen 97

25 72 13 99

connievp1@yahoo.dk

Suppleanter

 

 

 

Stinna Andersen

Mølleengen 71

 

 

Ann Bachmann

Mølleengen

60 64 01 82

annbachmann3@hotmail.com