ROSKILDE NORD BOLIGSELSKAB

Boligselskabet

Formand for boligorganisationen:     Leif Tingvad 

Hjemstedskommune:                      Roskilde 

 

 

207 Almene familieboliger

  32 Ældreboliger

  28 Ungdomsboliger

302 Lejemål i alt.

 

Planlagt 179 blandede lejemål

 

 

                                                      

                                                       Baunehøjparken

                                                       Afdelingsnr.:             2601-7

                                                       Antal boliger:            106

 

 

 

 

                                                      

                                                       Mølleengen 

                                                       Afdelingsnr.:             2602-4

                                                       Antal boliger:            141

 

 

 

 

                                                       Sværdagergård

                                                       Afdelingsnr.:             2605-6

                                                       Antal boliger:            20

 

 

 

 

                                                       Tømmergården         

                                                       Afdelingsnr.:              2606-2          

                                                       Antal boliger               35

 

 

 

 

 

 

                                                       Tunet

                                                       Afdelingsnr:               2607

                                                       Antal boliger:             64

 

 

 

                                                       Den Røde Tråd

                                                       Afdelingsnr:               2608

                                                       Antal Boliger:             77

 

 

 

 

 

 

                                                       Linderækkerne

                                                       Afdelingsnummer:     2609

                                                       Antal boliger:             45

EJENDOMSKONTORER

 

Ejendomskontoret for

Baunehøjparken og Sværdagergård

 

Baunehøjparken 32 A

Mail: 2601-1@kab-bolig.dk

 

Telefon:                   46 78 91 96,

Mobil:                       21 84 87 80

Kontortid:                 Mandag og torsdag: 08.00-08.30

                                 mandag tillige: 17.00-18.00

Telefontid mobil:

KUN VIGTIGE OPKALD, UDENFOR KONTORTID 

                                 07.00-14.00 på hverdage.                                fredag 07.00-12.00  

 

Driftsleder:                          Peter Nielsen

Ejendomsfunktionær         Helmer Larsen

_________________

 

 

Ejendomskontoret Mølleengen.

Mølleengen 64.

 

Telefon: 46 73 02 53

Mail: 2602-4@kab-bolig.dk

 

Driftleder                             Karsten Svendsen

Ejendomsfunktionær         Rene Bay Larsen

 

Kontortid:      man-ons-fre 8:00—08:30

                      Man 17:00—18:00

 

Formand for Organisations-bestyrelsen.

Leif Tingvad

Sværdagergård 14, 4040 Jyllinge.

 

Telefon: 69 600 900

Mobil: 20 63 62 77

E-mail: lti@kab-bolig.dk

Roskilde Nord Boligselskab har bebygget ”Tømmergården” med 35 lejemål som AlmenBolig+ rækkehuse.

 

 

Derudover planlægges 60 studie og flygtningeboliger i Trekroner.

 

I Roskilde planlægges tillige ”Generationernes Byhus”, Den Røde Tråd på Musicon-grunden.

 

I Jyllinge planlægges 45 boliger

Som AlmenBolig+ rækkehuse.

Ved Jyllingehallerne

Opdateret 08-02-2019

Orientering om ændret praksis for udbetaling af boligstøtte

 

Kære beboere i Roskilde Nord Boligselskab

 

Udbetaling Danmark har ændret praksis i forhold til, at boligstøtte til beboere nu udbetales direkte til det enkelte boligselskab (Roskilde Nord Boligselskab), som kan modregne indtægten i den månedlige husleje.

Indbetaling af boligstøtten foregår dermed automatisk, og Roskilde Nord Boligselskab er altid sikret den del af huslejen, som boligstøtten udgør, også hvis huslejen ikke betales.

Udbetaling Danmark har orienteret om denne ændring, men bestyrelsen for Roskilde Nord Boligselskab har ønsket at supplere orienteringen med denne skrivelse.

 

Kort om Udbetaling Danmark

Udbetaling Danmark blev etableret i 2010 og drives af ATP i Hillerød. Ideen er at samle offentlige udbetalinger ét sted for at opnå effektiv og ensartet behandling af borgerne. I marts 2013 overtog Udbetaling Danmark ansvaret for fastsættelse og udbetaling af den individuelle boligstøtte (boligsikring og boligydelse).

 

Udbetaling Danmark trækker data om den enkelte almene bolig fra et centralt huslejeregister, kaldet Boligportalen. Den er oprettet i Landbyggefondens regi som en udbygning til det eksisterende register over alle almene boliger - www.DanmarkBolig.dk. Alle boligorganisationer skal indberette til Boligportalen.


Henvendelser skal rettes til Udbetaling Danmark

For den enkelte beboer betyder det, at henvendelser omkring boligstøtten ikke længere kan rettes til kommunen, men skal rettes til Udbetaling Danmark. Det gælder både ved ny ansøgning om boligstøtte og de løbende udbetalinger.

 

På Udbetaling Danmarks hjemmeside kan du finde mere information omkring boligstøtte. Her er den direkte adresse: https://www.borger.dk/Sider/Boligstoette-oversigt.aspx

 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen for Roskilde Nord Boligselskab

NÆR SKOV OG FJORD, I PAGT MED NATUREN

KAB`s repræsentantskab

Vedtægter, husordener og råderetskataloger kan hentes på ejendomskontorene.

 

Referater kan hentes på KABs hjemmeside.

 

KLIK HER

Byggebranchen har valgt årets bedste byggerier

 

Vinderne af Årets Byggeri 2016 er Holmegårdsparken, Tømmergården og Frederiksbjerg Skole.

 

Kategorien Bolig

I kategorien Bolig vandt plejehjemmet Holmegårdsparken i Charlottenlund. Plejehjemmet danner rammen om 120 beboeres daglige liv og 225 medarbejderes arbejdsliv. Den unikke placering skaber de bedst tænkelige omgivelser for boligerne, der giver rum til såvel selvhjulpne som mere plejekrævende beboere.

 

Dommerkomiteens begrundelse:

- Der skal bygges rigtigt meget mere til vore ældre medborgere de kommende år. Byggerier, der gerne må blive lige så sympatiske som plejehjemmet Holmegårdsparken. Det ombyggede plejehjem er både moderne, men stadig i fin harmoni med det omgivende kvarter, og det udgør en tryg og genkendelig ramme for sine beboere, der uden tvivl vil have let ved at kalde stedet for hjem. Og det er et byggeri, der understøtter sine beboeres liv uanset deres varierende behov for pleje, støtte, fællesskab og privathed.

 

I samme kategori vandt også Tømmergården i Jyllinge, der består af 35 Almen Bolig+-huse. Opført som syv supervillaer på en smuk, historisk naturgrund er landskabet mellem husene bibeholdt, og grundens parkagtige karakter er videreført i flydende rum, der skaber en flot kontrast til landsbyhusenes mørke facader.

 

Dommerkomiteens begrundelse:

- Tømmergården er en almen bebyggelse, som næsten udvisker grænserne mellem alment og privat byggeri. Med udgangspunkt i industriel produktion er her skabt flot, varieret arkitektur til rimelige penge. Med mulighed for at indrette boligerne og efterfølgende selv varetage driften får beboerne et nært forhold til egen bolig og nærområde - søgningen til bebyggelsen viser, at Tømmergården og tankerne bag er populære.

 

Kategorien Åben

Vinderen i kategorien Åben blev Frederiksbjerg Skole i Aarhus. Den nye skole er udformet som et gadehus og med attraktive udearealer på store terrasser, atypisk placering af faglokaler, klynger og klatrevægge fremstår byggeriet som et levende og dynamisk sted for leg og læring.

 

Dommerkomiteens begrundelse:

- En sund sjæl i et sundt legeme - Frederiksbjerg Skole giver den klassiske sentens en ny og aktuel fortolkning. Som inspirerende ramme for en moderne dansk folkeskole, der både hylder faglig læring og fysisk aktivitet. Begge dele er fundamentale for et godt, langt voksenliv, og Frederiksbjerg Skole har nu alle forudsætninger for at give sine elever et godt afsæt i livet - dermed opfylder skolen på fornemmeste vis sit ansvar for samfund og individ samtidig med, at den fører an i udviklingen af vores folkeskole.

 

Hædrende omtaler:

Foruden vinderprojekterne fik fem byggerier hædrende omtaler:

Copenhagen Towers II (Erhverv), Semco Maritime (Erhverv), P-hus og Konditaget Lüders (Åben), Kunsten (Åben) og Krøyers Plads II (Bolig)

 

Fotos:

Vedhæftede billeder kan frit benyttes ved akkreditering af fotografens navn:

- Holmegårdsparken, foto: Torben Eskerod

- Tømmergården, foto: ONV Arkitekter

- Frederiksbjerg Skole, foto: Hufton + Crow

 

Om Årets Byggeri:

Årets Byggeri er den bredeste og mest alsidige pris i byggebranchen. En national hæderspris som hvert år tildeles årets bedste og vigtigste byggerier ud fra deres byggefaglige og samfundsmæssige betydning. Nominerede byggerier bedømmes af en dommerkomite med branchens vigtigste branchedirektører og aktører. Magasinet Byggeri er vært for Årets Byggeri.

 

Dommerkomite:

Formand Scott Hollingsworth (arkitekt, HPC Danmark), Lene Espersen (direktør, Danske Arkitektvirksomheder), Henrik Garver (adm. direktør, FRI), Peter Hesdorf (adm. direktør, Byggeriets Evaluerings Center), Elly Kjems Hove (branchedirektør, DI BYG), Gyrithe Saltorp (direktør, Bygningsstyrelsen), Anne Skovbro (filantropidirektør, Realdania), Lars Storr-Hansen (adm. direktør, Dansk Byggeri) og Palle Thomsen (adm. direktør, Danske Byggecentre).

 

Pressekontakt:

Scott Hollingsworth, Formand for dommerkomiteen, tlf.: 4070 0301, mail: scott.h@holl-pack.com

 

Michael Rughede, Chefredaktør, magasinet Byggeri, tlf.: 4343 2900, mail: rughede@odsgard.dk

OBS OBS OBS

 

Alle vores boliger udlejes gennem KAB

https://www.kab-bolig.dk/boligsoegende

 

Søger du akutbolig, skal du henvende dig til Roskilde Kommune.

 

Søger du Ældrebolig er det også Roskilde Kommune.

Kirsten Justesen

Baunehøjparken 44

 

klegaard@hotmail.com

H. C. Thigaard

Baunehøjparken 144

46 96 88 07 / 40 73 07 27

hct@4040.dk

Maj-Britt Jørgensen

Baunehøjparken

 

l

Connie Poulsen

Næstformand

Mølleengen

25 72 13 99

connievp1@yahoo.dk

Birgit Nørgaard

Mølleengen

 

 

Pia Tofte

Mølleengen

 

 

Dinna Rasmussen

Mølleengen

 

 

Per Holdrup

Tømmergården

 

 

 

 

 

 

H. C. Thigaard

Baunehøjparken 144

46 96 88 07 / 40 73 07 27

hct@4040.dk

Leif Tingvad

Sværdagergård 14

69 600 900 / 20 63 62 77

leif@tingvad.com

Inge Poulsen

Baunehøjparken

 

 

Christina Krohn

Baunehøjparken

 

 

Annelise Veis

Baunehøjparken

 

 

Henrik Hansen

Baunehøjparken

 

 

Jane Berg

Mølleengen 63

60 92 12 84

gjberg@live.dk

Birgit Meisner

Mølleengen

 

 

Gitte Staal

Baunehøjparken

 

 

Jannie Petersen

Mølleengen

 

 

Søren Storebjerg Jensen

Tunet

 

 

Hasan Walid Tellawi

Tunet

 

 

Organisationsbestyrelsen: Formand Leif Tingvad

Repræsentantskabet:

Kontaktpersoner til 4040.dk – Antenneforeningen af 1992

Kontaktperson til Jyllinge Kabel-tv Forening STOFA

Suppleanter

 

 

 

 

Jane Berg

Mølleengen 63

60 92 12 84

gjberg@live.dk

Niels Christiansen

Sværdagergård 8

 

 

Leif Tingvad

Sværdagergård 14

69 600 900/20 63 62 77

leif@tingvad.com

Connie Poulsen

Mølleengen 97

25 72 13 99

connievp1@yahoo.dk

Suppleanter

 

 

 

Stinna Andersen

Mølleengen 71

 

 

Ann Bachmann

Mølleengen

60 64 01 82

annbachmann3@hotmail.com