ROSKILDE NORD BOLIGSELSKAB v. KAB

Trekroner TUNET

Roskilde Nord Boligselskab er i dialog om Ungdoms-og Flygtninge-boliger i Trekroner Øst.

40 ungdomsboliger, 20 flygtningeboliger og 4 familieboliger.