Velkommen

Miljøstation

Medlemmerne af denne gruppe holder regelmæssigt opsyn med miljøstationen. Det indebære at sikre, at der ikke bliver smidt store mængder skrald ud forkert, sørge for at containerne står de rigtige steder, eller at der ikke bliver stillet til storskrald. Arbejdsgruppen kan findes her.