Afdelinger

Bestyrelse


Formand og sekretær

Lisbeth Thingstrup

Pulsen 29, 6. 1
 

Kasserer

Flemming Hvass

Pulsen 29, 5. 7
 

Bestyrelsesmedlemmer

Tanja Fugl Nylander

Pulsen 27. st. tv
 

Martin Hyldquist Mosberg
Pulsen 27, 1. 3

 

Marie Pfeiffer Hacke

Pulsen 27, 5. 2
 

Asbjørn Kure

Pulsen 29, 1. 4 vær. 1
 

Linda Schäffer

Pulsen 29, 3. 1
 

Gert Petersen

Pulsen 29, 6. 3
 

Lise Nielsen
Pulsen 31, 5. 2

 

Der er ingen suppleanter
 

Roskilde Nord Boligselskabs repræsentantskab

Kristian Grøndahl

Linda Schäffer
 

Rosklide Nord Boligselskabs samarbejdsudvalg

Linda Schäffer

Gert Petersen
 

Karreforeningen (grundejerforeningen for området Den Røde Tråd)

Flemming Hvass
 

WEB master

Flemming Hvass   fhvass@live.dk