Afdelinger

Tunet

Bebyggelsen ’Tunet’ kombinerer en ny boligtype, Basisboligen, og en populær boligform, AlmenBolig+, hvor husleje og drift holdes nede ved, at beboerne inddrager til at vedligeholde boligbebyggelsen.
 
Bebyggelsen
I alt indeholder bebyggelsen 58 ungdoms- og flygtningeboliger samt 4 mindre familieboliger.
 
Stedet
Placeringen mellem marker, Langebjerg Sø og nærheden til parcelhuskvarteret og RUC med dets servicefunktioner gør stedet ideelt til placeringen af et økologisk fælleskab, hvor der er mulighed for at bo på en anden måde end i det traditionelle villakvarter eller kollegie.
Nærmeste daginstitution er Børnehuset Skademosegård og nærmeste læringsinstitutioner er RUC, Proffesionshøjskolen Absalon, Roskilde Tekniske skole og Trekronerskolen.
Nærmeste togstation er Trekroner Station, hvor der også er indkøbsmuligheder.
 
Bæredygtighed

Projektet understøtter en høj grad af social bæredygtighed, idet beboerne i bebyggelsen skal være en blanding af studerende og flygtninge, hvor forventningen er, at de understøtter et aktivt fællesskab, og derved et integrationsunderstøttende naboskab.
Bylivet i bebyggelsen understøttes af de centrale mødesteder og de fælles anlæg som cykelparkering, drivhus/fælleshus.
Byggeriet er desuden bæredygtigt på grund af boligområdets energivenlige konstruktion, et byggesystem der kan skilles ad og genbruges, samt en relativt høj bebyggelsestæthed.
Med den nærliggende gravhøj Grydehøj har området også en kulturhistorisk dimension, foruden en placering tæt på natur, sø og grønne områder.