Velkommen

Arbejdsdage

Arbejdsdage
I Tunet er der tre obligatoriske arbejdsdage i løbet af året. Det er obligatorisk at deltage til alle arbejdsdage, medmindre man melder afbud mindst en uge før arbejdsdagen. Processen for dette findes på Mit KAB.

Bliver man væk, uden at have meldt det ud på forhånd, får man en bøde på 750 kr.