Afdelinger

Fraflytning

Opsigelse og fraflytning

Du har tre måneders opsigelse til den første hverdag i en måned, men det er muligt at flytte før.

Ønsker du at flytte, før opsigelsesperioden er gået, skal du skrive datoen, for hvornår du ønsker at flytte i opsigelsen. Så forsøger vi at genudleje din bolig så hurtigt som muligt, og det vil ofte kunne lade sig gøre 6-8 uger efter, at opsigelsen har fundet sted.

Du opsiger dit lejemål ved at sende eller aflevere en skriftlig opsigelse til KAB. Du kan også tage et billede med din telefon og sende opsigelsen til kontakt@kab-bolig.dk

Hent opsigelsesskema

Skal du flytte internt?

Hvis du allerede bor i en af vores boliger og skal flytte via intern venteliste, skal du opsige din bolig, inden vi kan lave en ny lejekontrakt.

Opsigelsesperiode

I opsigelsesperioden har du pligt til at fremvise din bolig til boligsøgende. Du skal også betale for husleje og vedligehold i opsigelsesperioden.

Fire-seks uger efter du er flyttet, modtager du en flytteopgørelse. Det betyder, at du senere på året (når det endelige forbrugsregnskab for hele afdelingen er afsluttet) enten får penge tilbage (fordi dit forbrug var mindre end estimeret) eller skal betale mere (fordi dit forbrug var højere end estimeret).

Særligt for opsigelse ved dødsfald

Hvis du er pårørende eller anden kontaktperson til en beboer, der er død, skal boligen opsiges.

Du skal i den forbindelse rette henvendelse til vores afdeling i Jura, der håndterer alle dødsboer. De kan kontaktes på  bobehandling@kab-bolig.dk eller på T 33 63 13 05. Her kan du få hjælp til mange af de spørgsmål, der kan opstå, når man skal håndtere et dødsbo.

Vi opsiger boligen overfor skifteretten, når vi har modtaget din henvendelse, og så hører du fra os, hvis vi har brug for yderligere oplysninger.

Vedligeholdelsesordning

Før du påtænker at få udført vedligeholdelsesarbejdet, skal du kontakte dit ejendomskontor.

Hvis din afdeling har vedligeholdelseskonto B, bliver din vedligeholdelseskonto lukket, når du opsiger lejemålet. Sørg for at vedligeholdelsesarbejde er udført, godkendt af ejendomskontoret og pengene udbetalt, inden du siger op.

Hvis din afdeling har vedligeholdelsesordning A, hæfter du for husleje 14 dage efter, at du er flyttet ud af boligen. De 14 dage sikrer, at din fraflyttede bolig kan afleveres istandsat til de nye beboere. 

Læs mere om  A- og B-ordning.

I §6 i din lejekontrakt kan du se, hvilken vedligeholdelsesordning du har.

Særligt for AlmenBolig+

Bor du i en AlmenBolig+, skal du bruge et AlmenBolig+ opsigelsesskema. 

Hent AlmenBolig+ opsigelsesskema og vejledning

Særligt for ungdomsboliger og kollegier

Opsigelsesperioden til ungdomsboliger og kollegieboliger er seks uger til den første i en måned. 

Hent opsigelsesblanket for ungdomsbolig og kollegieværelse

Hvis du vil opsige dit værelse på Otto Mønsteds Kollegium, skal du kontakte kollegiet.

Uddybende information

Læs fraflytningspjecen