Afdelinger

Forsikring

Forsikring

Roskilde Nord Boligselskab har forsikret huset, du bor i. Men denne forsikring dækker kun skade på bygningen.

Hvis huset brænder, hvis du får indbrud, eller der sker vandskade, er det dig selv, der må sørge for at erstatte skaderne på dine ejendele.

Derfor er det meget vigtigt at have en indboforsikring. Som minimum bør denne dække:

• Brandskade
• Genhusning / opmagasinering
• Indbrudsskade
• Vandskade
• Ansvarsforsikring

Du kan læse mere om forsikringer på brancheforeningen Forsikring og Pensions hjemmeside, klik på "Brancheløsninger" og derefter "Forsikringsguiden". Her kan du også finde den forsikring, der passer dine behov bedst.