Velkommen

Græsslåning

I den del af året, hvor græsset skal slås, sørger denne gruppe for, at det bliver slået med jævne mellemrum. Det er naturligvis ikke hele året, der er behov for denne arbejdsgruppes indsats, men det forventes derimod, at der i perioder vil være en stor forøgelse af arbejdsbyrden. Arbejdsgruppen kan findes her.